Екип

Виктория Москова
учител 6 клас
директор

Нина Йорданова
учител 5 клас

Невена Чирпанлиева
учител 1 клас

Лилия Садикова
учител 3 и 4 клас


Александрина Колева
учител

Цветанка Драгошинова
възпитател предучилищна група