Екип

Александрина Колева (учител 1 и 3 клас / директор)

Цветанка Драгошинова (възпитател предучилищна група)

Нина Йорданова (учител 2 клас)

Невена Чирпанлиева (учител 4 клас)

Виктория Москова (учител 5 и 6 клас)

Лилия Садикова (заместващ учител)