Екип

Александрина Колева (учител 2 клас / директор)

Цветанка Драгошинова (възпитател предучилищна група)

Нина Йорданова (учител 1 клас)

Лилия Садикова (учител 3 клас)

Виктория Москова (учител 5 клас)