Екип

Виктория Москова
учител 5 и 7 клас
директор

Нина Йорданова
учител 4 клас

Невена Чирпанлиева
учител 2 и 3 клас

Лилия Садикова
заместващ учител

Александрина Колева
учител 1 клас

Цветанка Драгошинова
възпитател предучилищна група