Общо събрание на БКОЦ за 2021

      Коментарите са изключени за Общо събрание на БКОЦ за 2021

На 12 септември 2021 от 14:30 часа Българския културен и образователен център ще проведе общо събрание в сградата на Nadelfabrik (Reichsweg 30, 52068 Aachen) в близост до Кенеди парк.

Освен регулярните организационни и отчетни въпроси свързани с дружеството ще има обсъждане и планиране на новата учебната 2021/22 година.
С оглед на условията в които са намираме в момента е необходимо да сме готови за всяка една ситуация. Молим всички членове на дружеството да присъстват. В случай, че някой е възпрепятстван, нека попълни пълномощно и да го предаде на доверено лице, което ще гласува от негово име на събранието.