16 май – отново отваряме врати!

      Коментарите са изключени за 16 май – отново отваряме врати!

Тази събота (16 май) българското училище „Св. Княз Борис I“ отново отваря врати. Изготвихме правилник според всички предписания на местните власти, който ще важи за всички нас с цел спазване на изискванията, които обстановката налага.

Има промяна в началните часове за всеки отделен клас. Хубаво ще е децата да идват вече закусили и храненията да бъдат сведени до минимум – часовете ще са само 3, няма да има голямо междучасие и ще свършваме доста по-рано. Моля, запознайте се добре с текста на правилника и разяснете на децата какво ги очаква.
Предучилищната група и “Бонбонките” няма да могат да посещават училището, тъй като за децата на тяхната възраст мерките все още са много рестриктивни. В очакване и там да се “размразят” нещата, се надяваме скоро да могат да идват и те.
В училището ще има учители най-късно в 10:30. Всякакви дезинфекциращи препарати са добре дошли. Оставяйки детето си, моля носете маска, за да бъдем максимално изрядни и да не даваме повод за забележки и допълнителни ограничения. Дайте маска и на детето си за всеки случай. Всички трябва да проявим отговорност и дисциплинираност. Заедно ще се справим с тази променена обстановка.