Видео конкурс 2018

Заедно сме сила голяма!
Българският културен и образователен център в Еврорегион „Маас-Рейн“ спечели 3-та награда във видео конкурса на Sparkasse Aachen. Конкурса се проведе през месец октомври 2018 година. Нашето видео получи широка подкрепа от българската общност и приятели на българската култура по света. Сърдечно благодарим на всички които ни подкрепиха и показаха постоянство по пътя към успеха.