Нова детска книжка

Като част от нашата дейност да подпомагаме културното развитие в региона и неговите дейци, Българския културен и образователен център ще подпомогне и съпътства издаването и разпространението на една прекрасна детска книжка изцяло написана и илюстрирана от госпожа Петя Петрова. Госпожа Петрова е активен и разпознат художник не само в Еврорегиона, но и в други части на Европа. Нейните творби украсяват множество домове и интелектуални средища