Култура

Българския културен и образователен център има за цел да запазва, подпомага и разпространява многовековната Българска култура, традиции и фолклорно богатство в Еврорегион Маас-Рейн. Нашата цел е да популяризираме и съхраним за идните български поколения в региона техните корени и самосъзнание, като способстваме тяхното личностно изграждане на стойностни европейци, неразривна част от европейско семейство.

Нашите инициативи и мероприятия имат за цел да канализират и обединят единната българска общност. За тази цел ние разчитаме на всеки един от вас и на вашето дейно участие, ние сме готови да подпомагаме всяка една инициатива свързана с културното израстване на общността и съхраняването на българската култура.

За повече информация, споделяне на идеи можете да ни пишете на нашата електронна поща или да се обадите на телефон +49 176 21 535 097. Българите сме едно семейство, където и да сме по света!