Цели на дружеството

  • Укрепване на националното самосъзнание и идентичност на подрастващите българчета в Еврорегиона
  • Подпомагане на тяхното образование и личностно израстване чрез усвояването на родния им език, българските традиции и култура
  • Заздравяване на връзката с България посредством провеждането на тематични срещи, празнични събития, обучаващи семинари, дискусии и други
  • Насърчаване и подкрепа за различни културни и образователни мероприятия на българската общност в региона
  • Подпомагане на европейската интеграция и приобщаването на българите живеещи в региона към голямото европейско семействo