Общо събрание на БКОЦ за 2018

      Коментарите са изключени за Общо събрание на БКОЦ за 2018

На 9 септември 2018 от 14 часа в новите помещения на адрес Oppenhoffallee 64, 52066 Aachen ще се проведе общото събрание на Българския културен и образователен център със следния дневен ред . Всички членове на дружеството / училището са задължени да присъстват или да упълномощят с този формуляр някой, който да ги представя, в противен случай гласът им няма да се зачита при взимане на решения.