Съвременна българска песен

РЕЗУЛТАТИ ОТ КОНКУРСА

Първи международен конкурс за съвременни български патриотични песни

Няма по-кратък път към сърцето на един човек от пътя на песента. Българската песен е звучала по нашите земи хилядолетия наред още от времето на Орфей и е възпявала красотата на нашата земя и силата на българския дух. Мистерията на българския глас е удивлявал не един и двама още от най-древни времена.

Ние от „Българския културен и образователен център в Еврорегиона“ искаме да докоснем с помощта на съвременни български патриотични песни сърцата на всички българи по света и най-вече да посеем семето на великия български дух в сърцата на нашите деца. Важно е да знаем и помним възрожденските си песни, но още по-важно е да гледаме уверено напред, с високо вдигнати глави и горди от нашето минало. България е нашата сила, България това сме ние и нека тези които дойдат след нас помнят нашите песни……………….

та ‘ко ме никой не чуе,
песента ми ще се понесе
по гори и по долища –
горите ще я поемат,
долища ще я повторят
и тъгата ми ще мине,
тъгата, дядо, от сърце!

(Хайдути, Христо Ботев)

Към фейсбук страницата на конкурса.