Документи

Всеки желаещ може да се запознае с дружествения договор на нашата организацията:
? Устав

Формулярът за членство трябва да бъде попълнен и изпратен на електронна поща vorstand@bg-euregio.de. Ако имате въпроси може да се свържете с нас предварително.
? Формуляр за членство

Протоколи от общите събрания и отчети на дружеството:
? Протокол от общото събрание за 2023 година
? Отчет за календарната 2022 година
? Протокол от общото събрание за 2022 година
? Отчет за календарната 2021 година
? Протокол от общото събрание за 2021 година
? Отчет за календарната 2020 година
? Протокол от общото събрание за 2020 година
? Отчет за календарната 2019 година
? Протокол от общото събрание за 2019 година
? Протокол от общото събрание за 2018 година

Дарете чужди пари:
Дори и да не сте член на нашето дружество можете да направите нещо за общността. Когато си отваряте сметка в Sparkasse Aachen при подаването на документите моля разпечатайте формуляра по-долу и банката доброволно ще дари на нашето дружество 100€. Този акт не натоварва вас или вашата сметка, а е социална инициатива на банката.
? Формуляр за Sparkasse
Да си помогнем взаимно!

В случай на необходимост за прекратяване на членството трябва да бъде попълнен следния формуляр:
? Формуляр за прекратяване членство
и изпратен на електронна поща vorstand@bg-euregio.de.